+40 744 592 734 contact@adedac.ro
#Arad #Caraș-Severin #Satu-Mare #Timiș

Ordin 157 din 2007

ORDINUL   Nr. 157 din  1 februarie 2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 21 februarie 2007

    În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,

    în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, precum şi al art. 2 pct. 45 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 16 din 20 decembrie 2006 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală, Avizul nr. 20.463 din 12 decembrie 2006 al Asociaţiei de Standardizare din România, precum şi avizele nr. 8.837 din 8 decembrie 2006 şi nr. 9.318 din 21 decembrie 2006 ale Inspectoratului de Stat în Construcţii,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1

    (1) Se aprobă reglementarea tehnică „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, denumită în continuare metodologie, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti – UAUIM, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea „Transilvania” Braşov şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti, cu participarea Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România la coordonarea elaborării metodologiei.

    (2) Metodologia este structurată pe 3 părţi, astfel:

    a) Partea I „Anvelopa clădirii”, indicativ Mc 001/1-2006, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

    b) Partea a II-a „Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri”, indicativ Mc 001/2-2006, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

    c) Partea a III-a „Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii”, indicativ Mc 001/3-2006, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    ART. 2

    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, va monitoriza implementarea metodologiei şi va propune, ori de câte ori va fi necesar, revizuirea acesteia, pentru a reflecta progresul tehnic în domeniul eficienţei energetice a clădirilor.

    ART. 3

    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 5

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.435/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere”, indicativ MP 024-2002, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 10 – 11/2002 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 7 octombrie 2002, se abrogă, iar Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente”, indicativ NP 049-2000, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora”, indicativ NP 047-2000, şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente”, indicativ GT 037-2002, îşi încetează aplicabilitatea.

         p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

                             Constantin Dascălu,

                              secretar de stat

                              —————

Deschide Anexele 1-3